פשוט ללמוד
את הש”ס

תלמד. תבין.

מהפכה בלימוד הש”ס

תלמוד בבלי המבואר, “ושננתם”, הוא ביאור נפלא וייחודי המצליח לעורר מהפכה בלימוד ולגרום לרבבות לומדים לסיים את הש”ס מתוך הבנה ועונג;

במלאכת הקודש שוקדים מאות תלמידי חכמים, לבאר וללבן כל דבר הקשה בהבנת הסוגיא, מתוך עמקות ועיון מחד, ובקיאות ובהירות מאידך גיסא.
בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים. בשולי הגליון, וכן בסוף הכרך, נוספו הערות חשובות, המיישבות על הלב כל דבר הקשה, והוא ליקוט נפלא מתוך דברי המפרשים, גדולי הראשונים והאחרונים, והדברים שמחים ומאירים.  המלאכה נעשת בהכוונת ובתמיכת כל גדולי ישראל, המברכים על המאורות הגדולים שזכה בהם דורנו, באמצעות ש"ס נפלא זה, וכל הרואהו אומר ברקאי.

רבבות הלומדים במהדורה זו של "תלמוד בבלי המאור – ושננתם", זה כמה שנים, מעידים מדי יום ביומו על המהפיכה הגדולה שהם מרגישים בלימודם, מתוך תענוג נפלא, ואותה שעה של קורת רוח משפיעה על כל אורח חייהם ומשפחתם, בבית ובשדה, ובכל מקומות מושבותיהם.

"פירוש הבהיר"

ביאור תמציתי וקולח מוגש בבהירות ובנעימות, קולע להבנת הפשט והפירוש הנחוץ להבנת העניין. עמוד פירוש מול עמוד הגמרא. בנוסף, רבבות הערות שוליים המרחיבות במשא ומתן לבאר כל דבר הקשה כדרכה של תורה, יחד עם מדור "לקט הארות", מורחב בסוף כל כרך.

תלמד. תבין.

מהפכה בלימוד הש”ס

תלמוד בבלי המבואר, “ושננתם”, הוא ביאור נפלא וייחודי המצליח לעורר מהפכה בלימוד ולגרום לרבבות לומדים לסיים את הש”ס מתוך הבנה ועונג;

במלאכת הקודש שוקדים מאות תלמידי חכמים, לבאר וללבן כל דבר הקשה בהבנת הסוגיא, מתוך עמקות ועיון מחד, ובקיאות ובהירות מאידך גיסא.
בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים.
בשולי הגליון, וכן בסוף הכרך, נוספו הערות חשובות, המיישבות על הלב כל דבר הקשה, והוא ליקוט נפלא מתוך דברי המפרשים, גדולי הראשונים והאחרונים, והדברים שמחים ומאירים.

רבבות הלומדים במהדורה זו של "תלמוד בבלי המאור – ושננתם", זה כמה שנים, מעידים מדי יום ביומו על המהפיכה הגדולה שהם מרגישים בלימודם, מתוך תענוג נפלא, ואותה שעה של קורת רוח משפיעה על כל אורח חייהם ומשפחתם.

"פירוש הבהיר"

ביאור תמציתי וקולח מוגש בבהירות ובנעימות, קולע להבנת הפשט והפירוש הנחוץ להבנת העניין. עמוד פירוש מול עמוד הגמרא. בנוסף, אלפי הערות שוליים המרחיבות במשא ומתן לבאר כל דבר הקשה כדרכה של תורה, יחד עם מדור "לקט הארות", מורחב בסוף כל כרך, עניינים קשים מבוארים בטבלאות וציורים.

חוברות ושננתם

יצירת הפאר מבית "מכון המאור", כליל השלימות, תענוג ללמוד ולהבין את הש"ס!

לאחר מאות בקשות לומדים שרצו ללמוד דף היומי בדרך, בעבודה, בנסיעות
ובבית בצורה ברורה, נוחה ומתומצתת התחילו לעמול חכמי ורבני המכון; במשך
שנים רבות תיקנו, ניפו והבהירו.
החוברות התקבלו באהדה וגרמו למהפכה בעולם הלימוד;
כבר קרוב ל 15- שנים שהחוברות הן הדרך של רבבות לומדים להגיע לסיום כל
הש“ס מתוך הבנה ברורה ותענוג צרוף!

החוברת החודשית  מלווה אותך בדרך, מהווה תזכורת, תמריץ וכלי עזר להשלים את הלימוד היומי בכל מצב ובכל מקום.

30 דפי גמרא | שני גדלים | כריכה רכה | מגיע עד פתח הבית

יצירת הפאר מבית "מכון המאור", כליל השלימות,
תענוג ללמוד ולהבין את הש"ס!

לאחר מאות בקשות לומדים שרצו ללמוד דף היומי בדרך, בעבודה, בנסיעות
ובבית בצורה ברורה, נוחה ומתומצתת התחילו לעמול חכמי ורבני המכון; במשך
שנים רבות תיקנו, ניפו והבהירו.
החוברות התקבלו באהדה וגרמו למהפכה בעולם הלימוד;
כבר קרוב ל 15- שנים שהחוברות הן הדרך של רבבות לומדים להגיע לסיום כל
הש“ס מתוך הבנה ברורה ותענוג צרוף!

החוברת החודשית  מלווה אותך בדרך, מהווה תזכורת, תמריץ וכלי עזר להשלים את הלימוד היומי בכל מצב ובכל מקום.

30 דפי גמרא | שני גדלים | כריכה רכה | מגיע עד פתח הבית

נכנסים
בקלות לסוגיה

מבינים
יותר

מנצלים
זמן

לומדים
בנוחות

מתקדמים
יותר

מצליחים
יותר

מדורים מיוחדים בחוברות

"דבר הלכה" (נמצא רק בבינוני)

הכולל 'אסוקי שמעתתא', סיכום כל ההלכות העולות למעשה מתוך סוגיות הגמרא, ו'אליבא דהלכתא', ליקוט עצום של דיונים ושותי"ם למעשה כולל בשאלות אקטואליות.

"דרך קצרה"

סיכום של כל דברי הגמרא שקלא וטריא בצורה בהירה מתומצתת וקולחת, מיוחד לשינון וחזרה, וקניית הלימוד שיהיה מונח בקופסא

"מחודדין בפיך"

שאלות ותשובות לסיכום ובחינה
עצמית.

תלמוד בבלי ”ושננתם“

בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים.

מיוחד בכרכים

כולו נאה כולו יאה

מודפס בבהירות מאירת עיניים ונכרך בפאר ובחוזק הטובים ביותר.

חידושי מהרש"א מהרש"ל ומהר"ם

 מעוצבים מחדש באותיות מאירת עיניים ללומד, עם אלפי תיקוני שגיאות והוספות חשובות.

כל המסכת בכרך אחד

צורת הדף בשיא היופי וההדר.

מנוי לחוברות

גדול 31 ס"מ | בינוני 25 ס"מ

רכוש מנוי וקבל את החוברות עד פתח הבית

 גדול  

 ₪28.9

לחודש

 + מתנה כריכת עור יוקרתית
בהזמנת מנוי ל-24 חודשים לפחות

מחיר לחו"ל: 15 $ בלבד

בינוני 

23.9

לחודש

+ מתנה כריכת עור יוקרתית
בהזמנת מנוי ל-24 חודשים לפחות

מחיר לחו"ל: 10 $ בלבד

סט תלמוד בבלי

גדול 31 ס”מ | בינוני 26 ס”מ

הש”ס המבואר בשני גדלים

 גדול  

2,850

X 36  תשלומים 

משלוח חינם

+ מתנה סט תוספות המבואר ב- 50%

בינוני 

1,790

X 36  תשלומים

משלוח חינם

+ מתנה סט תוספות המבואר ב- 50% הנחה

סט תוספות המבואר

12 ספרים | 24 חוברות

התוספות המבוארות על כל הש"ס בכריכה קשה

12 ספרים

779

X 36  תשלומים

24 חוברות

599

X 36  תשלומים

50% הנחה בקניית סט תלמוד בבלי

רכישת חוברות בודדות

גדול 31 ס"מ | בינוני 25 ס"מ

בחר את החוברות שלך וקבל עד פתח הבית

 גדול  

 ₪30

לחוברת

בינוני 

25

לחוברת

סט תלמוד ירושלמי

גדול 31 ס”מ | בינוני 25 ס”מ

ירושלמי המבואר בשני גדלים

 גדול  

1,890

בינוני 

1,350

סט זוהר המבואר

שאלות נפוצות

אפשר תמיד לבטל בהודעה בטל ובמייל, צריך רק לשלם על החבילה האחרונה שקיבלתם

כן. מלבד "דבר הלכה" שנמצא רק בבינוני

פעם בכמה חודשים

הביאור זהה. בחוברות יש מדורים נוספים בסוף ואין אותם בכריכה קשה. לעומת זאת בכריכה הקשה יש מהרש"א ומהרש"ל

אנחנו פה בשבילך

יש לך שאלה? הערה? נשמח להיות בקשר

1599-50-45-50
ylublin@gmail.com

השאירו את הפרטים:

השאירו את הפרטים:

השאירו את הפרטים:

בחר את החוברות שלך

מס' סידורי
מסכת
טווח עמודים
כמות
א
ברכות א גדול
ב-לה

0

ב
ברכות ב גדול
לה-סב

0

ג
שבת א גדול
ב-לו

0

ד
שבת ב גדול
לו-סז

0

ה
שבת ג גדול
סז-קז

0

ו
שבת ד גדול
קז-קכו

0

ז
עירובין א גדול
ב-יח

0

ח
עירובין ב גדול
יח-נב

0

ט
עירובין ג גדול
נג-עח

0

חוברת תמונות על מסכת עירובין

0

י
פסחים א גדול
ב-לב

0

יא
פסחים ב גדול
לב-סא

0

יב
פסחים ג גדול
סב-צב

0

יג
פסחים ד גדול
צב-קכא

0

יד
שקלים גדול
ב-כב

0

טו
יומא א גדול
ב-כח

0

טז
יומא ב גדול
כח-נח

0

יז
יומא ג גדול
נח-פח

0

יח
סוכה א גדול
ב-כט

0

יט
סוכה ב גדול
כט-נו

0

כ
ביצה גדול
ב-מ

0

כא
ר"ה גדול
ב-לה

0

כב
תענית גדול
ב-לא

0

כג
מגילה גדול
ב-לא

0

כד
מועד קטן - גדול
ב-כט

0

כה
חגיגה גדול
ב-ל

0

כו
יבמות א' גדול
ב-כו

0

כז
יבמות ב' גדול
כו-נג

0

כח
יבמות ג' גדול
נג-פז

0

כט
יבמות ד' גדול
פז-קכב

0

נחלת צבי-חוברת עזר על מסכת יבמות

0

ל
כתובות א' גדול
ב-כח

0

לא
כתובות ב' גדול
כט-נד

0

לב
כתובות ג' גדול
נד-פב

0

לג
כתובות ד' גדול
פג-קיב

0

לד
נדרים א' גדול
ב-לב

0

לה
נדרים ב' גדול
לב-ס

0

לו
נדרים ג' גדול
סא-צא

0

לז
נזיר א' גדול
ב-לב

0

לח
נזיר ב גדול
לג-סו

0

לט
סוטה א גדול
ב'-כז

0

מ
סוטה ב גדול
כז-מט

0

מא
גיטין א גדול
ב-לב

0

מב
גיטין ב גדול
לב-סב

0

מג
גיטין ג' גדול
סב-צ

0

מד
קידושין א גדול
ב-כט

0

מה
קידושין ב גדול
כט-נח

0

מו
קידושין ג' גדול
נח-פב

0

מז
בבא קמא א גדול
ב-לו

0

מח
בבא קמא ב' גדול
לו-סב

0

מט
בבא קמא ג גדול
סב-צג

0

נ
בבא קמא ד גדול
צג-קיט

0

נא
בבא מציעא א גדול
ב-לג

0

נב
בבא מציעא ב גדול
לג-ס

0

נג
בבא מציעא ג גדול
ס-צג

0

נד
בבא מציעא ד גדול
צג-קיט

0

נה
בבא בתרא א גדול
ב-כז

0

נו
בבא בתרא ב גדול
כח-ס

0

נז
בבא בתרא ג גדול
סא-קב

0

נח
בבא בתרא ד גדול
קג-קלח

0

נט
בבא בתרא ה גדול
קלט-קעו

0

ס
סנהדרין א גדול
ב-לא

0

סא
סנהדרין ב גדול
לב-סח

0

סב
סנהדרין ג גדול
סט-צ

0

סג
סנהדרין ד גדול
צ-קיט

0

סד
מכות גדול
ב-כד

0

סה
שבועות א גדול
ב-ל

0

סו
שבועות ב גדול
ל-מט

0

סז
עבודה זרה א גדול
ב-כב

0

סח
עבודה זרה ב גדול
כב-סב

0

סט
הוריות גדול
ב-יד

0

ע
זבחים א גדול
ב-לא

0

עא
זבחים ב
לא-נז

0

עב
זבחים ג גדול
נח-פט

0

עג
זבחים ד גדול
פט-קכ

0

עד
מנחות א גדול
ב-כה

0

עה
מנחות ב גדול
כו-נב

0

עו
מנחות ג גדול
נב-פג

0

עז
מנחות ד גדול
פד-קי

0

עח
חולין א גדול
ב-מב

0

עט
חולין ב גדול
מב-סז

0

פ
חולין ג גדול
סז-קג

0

פא
חולין ד גדול
קג-קמב

0

תורת חולין –חוברת תמונות על מסכת חולין

0

פב
בכורות א גדול
ב-ל

0

פג
בכורות ב גדול
ל-סא

0

פד
ערכין גדול
ב-לד

0

פה
תמורה גדול
ב-לד

0

פו
כריתות גדול
ב-כח

0

פז
מעילה-מדות גדול
ב-לז

0

פח
נדה א גדול
ב-כו

0

פט
נדה ב גדול
כו-נד

0

סה"כ: 0 ש"ח
רק שנייה, אנחנו אוספים את החוברות מהמדפים...

בחר את החוברות שלך

מס' סידורי
מסכת
טווח עמודים
כמות
א
ברכות א
ב-לה

0

ב
ברכות ב
לה-סב

0

ג
שבת א
ב-לו

0

ד
שבת ב
לו-סז

0

ה
שבת ג
סז-קז

0

ו
שבת ד
קז-קכו

0

ז
שבת ה (וש.ק בלבד)
קכו-קנו

0

ח
עירובין א
ב-יח

0

ט
עירובין ב
יח-נב

0

י
עירובין ג
נג-עח

0

יא
עירובין ד
עח-קד

0

יב-יג
פסחים א
ב-לב

0

יד
פסחים ב
לב-סא

0

טו
פסחים ג
סב-צב

0

טז
פסחים ד
צב-קכא

0

יז
שקלים
ב-כב

0

יח
יומא א
ב-כח

0

יט
יומא ב
כח-נח

0

כ
יומא ג
נח-פח

0

כא
סוכה א
ב-כט

0

כב
סוכה ב
כט-נו

0

כג
ביצה
ב-מ

0

כד
ר"ה
ב-לה

0

כה
תענית
ב-לא

0

כו
מגילה
ב-לא

0

כז
מועד קטן
ב-כט

0

כח
חגיגה
ב-כז

0

כט
יבמות א'
ב-כו

0

ל
יבמות ב'
כו-נג

0

לא
יבמות ג'
נג-פז

0

לב
יבמות ד'
פז-קכב

0

נחחלת צבי-חוברת עזר על מסכת יבמות

0

לג
כתובות א'
ב-כח

0

לד
כתובות ב'
כט-נד

0

לה
כתובות ג'
נד-פב

0

לו
כתובות ד'
פג-קיב

0

לז
נדרים א'
ב-לב

0

לח
נדרים ב'
לב-ס

0

לט
נדרים ג'
סא-צא

0

מ
נזיר א'
ב-לב

0

מא
נזיר ב'
לג-סו

0

מב
סוטה א'
ב'-כז

0

מג
סוטה ב'
כז-מט

0

מד
גיטין א
ב-לב

0

מה
גיטין ב'
לב-סב

0

מו
גיטין ג'
סב-צ

0

מז
קידושין א'
ב-כט

0

מח
קידושין ב'
כט-נח

0

מט
קידושין ג'
נח-פב

0

נ
בבא קמא א'
ב-לו

0

נא
בבא קמא ב'
לו-סב

0

נב
בבא קמא ג'
סב-צג

0

נג
בבא קמא ד'
צג-קיט

0

נד
בבא מציעא א'
ב-לג

0

נה
בבא מציעא ב'
לג-ס

0

נו
בבא מציעא ג'
ס-צג

0

נז
בבא מציעא ד'
צג-קיט

0

נח
בבא בתרא א'
ב-כז

0

נט
בבא בתרא ב'
כח-ס

0

ס
בבא בתרא ג'
סא-קב

0

סא
בבא בתרא ד'
קג-קלח

0

סב
בבא בתרא ה'
קלט-קעו

0

סג
סנהדרין א
ב-לא

0

סד
סנהדרין ב
לב-סח

0

סה
סנהדרין ג
סט-צ

0

סו
סנהדרין ד
צ-קיט

0

סז
מכות
ב-כד

0

סח
שבועות א
ב-ל

0

סט
שבועות ב
ל-מט

0

ע
עבודה זרה א
ב-כב

0

עא
עבודה זרה ב
כב-סב

0

עב
הוריות
ב-יד

0

עג
זבחים א
ב-לא

0

עד
זבחים ב
לא-נז

0

עה
זבחים ג
נח-פט

0

עו
זבחים ד
פט-קכ

0

עז
מנחות א
ב-כה

0

עח
מנחות ב
כו-נב

0

עט
מנחות ג
נב-פג

0

פ
מנחות ד
פד-קי

0

פא
חולין א
ב-מב

0

פב
חולין ב
מב-סז

0

פג
חולין ג
סז-קג

0

פד
חולין ד
קג-קמב

0

תורת חולין –חוברת תמונות על מסכת חולין

0

פה
בכורות א
ב-ל

0

פו
בכורות ב
ל-סא

0

פז
ערכין
ב-לד

0

פח
תמורה
ב-לד

0

פט
כריתות
ב-כח

0

צ
מעילה-מדות
ב-לז

0

צא
נדה א
ב-כו

0

צב
נדה ב
כו-נד

0

צג
נדה ג
נד-עג

0

סה"כ: 0 ש"ח
רק שנייה, אנחנו אוספים את החוברות מהמדפים...