פשוט ללמוד
את הש”ס

תלמד. תבין.

מהפכה בלימוד הש”ס

תלמוד בבלי המבואר, “ושננתם”, הוא ביאור נפלא וייחודי המצליח לעורר מהפכה בלימוד ולגרום לרבבות לומדים לסיים את הש”ס מתוך הבנה ועונג;

במלאכת הקודש שוקדים מאות תלמידי חכמים, לבאר וללבן כל דבר הקשה בהבנת הסוגיא, מתוך עמקות ועיון מחד, ובקיאות ובהירות מאידך גיסא.
בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים. בשולי הגליון, וכן בסוף הכרך, נוספו הערות חשובות, המיישבות על הלב כל דבר הקשה, והוא ליקוט נפלא מתוך דברי המפרשים, גדולי הראשונים והאחרונים, והדברים שמחים ומאירים.  המלאכה נעשת בהכוונת ובתמיכת כל גדולי ישראל, המברכים על המאורות הגדולים שזכה בהם דורנו, באמצעות ש"ס נפלא זה, וכל הרואהו אומר ברקאי.

רבבות הלומדים במהדורה זו של "תלמוד בבלי המאור – ושננתם", זה כמה שנים, מעידים מדי יום ביומו על המהפיכה הגדולה שהם מרגישים בלימודם, מתוך תענוג נפלא, ואותה שעה של קורת רוח משפיעה על כל אורח חייהם ומשפחתם, בבית ובשדה, ובכל מקומות מושבותיהם.

"פירוש הבהיר"

ביאור תמציתי וקולח מוגש בבהירות ובנעימות, קולע להבנת הפשט והפירוש הנחוץ להבנת העניין. עמוד פירוש מול עמוד הגמרא. בנוסף, רבבות הערות שוליים המרחיבות במשא ומתן לבאר כל דבר הקשה כדרכה של תורה, יחד עם מדור "לקט הארות", מורחב בסוף כל כרך.

תלמד. תבין.

מהפכה בלימוד הש”ס

תלמוד בבלי המבואר, “ושננתם”, הוא ביאור נפלא וייחודי המצליח לעורר מהפכה בלימוד ולגרום לרבבות לומדים לסיים את הש”ס מתוך הבנה ועונג;

במלאכת הקודש שוקדים מאות תלמידי חכמים, לבאר וללבן כל דבר הקשה בהבנת הסוגיא, מתוך עמקות ועיון מחד, ובקיאות ובהירות מאידך גיסא.
בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים.
בשולי הגליון, וכן בסוף הכרך, נוספו הערות חשובות, המיישבות על הלב כל דבר הקשה, והוא ליקוט נפלא מתוך דברי המפרשים, גדולי הראשונים והאחרונים, והדברים שמחים ומאירים.

רבבות הלומדים במהדורה זו של "תלמוד בבלי המאור – ושננתם", זה כמה שנים, מעידים מדי יום ביומו על המהפיכה הגדולה שהם מרגישים בלימודם, מתוך תענוג נפלא, ואותה שעה של קורת רוח משפיעה על כל אורח חייהם ומשפחתם.

"פירוש הבהיר"

ביאור תמציתי וקולח מוגש בבהירות ובנעימות, קולע להבנת הפשט והפירוש הנחוץ להבנת העניין. עמוד פירוש מול עמוד הגמרא. בנוסף, אלפי הערות שוליים המרחיבות במשא ומתן לבאר כל דבר הקשה כדרכה של תורה, יחד עם מדור "לקט הארות", מורחב בסוף כל כרך, עניינים קשים מבוארים בטבלאות וציורים.

חוברות ושננתם

יצירת הפאר מבית "מכון המאור", כליל השלימות, תענוג ללמוד ולהבין את הש"ס!

לאחר מאות בקשות לומדים שרצו ללמוד דף היומי בדרך, בעבודה, בנסיעות
ובבית בצורה ברורה, נוחה ומתומצתת התחילו לעמול חכמי ורבני המכון; במשך
שנים רבות תיקנו, ניפו והבהירו.
החוברות התקבלו באהדה וגרמו למהפכה בעולם הלימוד;
כבר קרוב ל 15- שנים שהחוברות הן הדרך של רבבות לומדים להגיע לסיום כל
הש“ס מתוך הבנה ברורה ותענוג צרוף!

החוברת החודשית  מלווה אותך בדרך, מהווה תזכורת, תמריץ וכלי עזר להשלים את הלימוד היומי בכל מצב ובכל מקום.

30 דפי גמרא | שני גדלים | כריכה רכה | מגיע עד פתח הבית

יצירת הפאר מבית "מכון המאור", כליל השלימות,
תענוג ללמוד ולהבין את הש"ס!

לאחר מאות בקשות לומדים שרצו ללמוד דף היומי בדרך, בעבודה, בנסיעות
ובבית בצורה ברורה, נוחה ומתומצתת התחילו לעמול חכמי ורבני המכון; במשך
שנים רבות תיקנו, ניפו והבהירו.
החוברות התקבלו באהדה וגרמו למהפכה בעולם הלימוד;
כבר קרוב ל 15- שנים שהחוברות הן הדרך של רבבות לומדים להגיע לסיום כל
הש“ס מתוך הבנה ברורה ותענוג צרוף!

החוברת החודשית  מלווה אותך בדרך, מהווה תזכורת, תמריץ וכלי עזר להשלים את הלימוד היומי בכל מצב ובכל מקום.

30 דפי גמרא | שני גדלים | כריכה רכה | מגיע עד פתח הבית

נכנסים
בקלות לסוגיה

מבינים
יותר

מנצלים
זמן

לומדים
בנוחות

מתקדמים
יותר

מצליחים
יותר

מדורים מיוחדים בחוברות

"דבר הלכה" (נמצא רק בבינוני)

הכולל 'אסוקי שמעתתא', סיכום כל ההלכות העולות למעשה מתוך סוגיות הגמרא, ו'אליבא דהלכתא', ליקוט עצום של דיונים ושותי"ם למעשה כולל בשאלות אקטואליות.

"דרך קצרה"

סיכום של כל דברי הגמרא שקלא וטריא בצורה בהירה מתומצתת וקולחת, מיוחד לשינון וחזרה, וקניית הלימוד שיהיה מונח בקופסא

"מחודדין בפיך"

שאלות ותשובות לסיכום ובחינה
עצמית.

תלמוד בבלי ”ושננתם“

בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים.

מיוחד בכרכים

כולו נאה כולו יאה

מודפס בבהירות מאירת עיניים ונכרך בפאר ובחוזק הטובים ביותר.

חידושי מהרש"א מהרש"ל ומהר"ם

 מעוצבים מחדש באותיות מאירת עיניים ללומד, עם אלפי תיקוני שגיאות והוספות חשובות.

כל המסכת בכרך אחד

צורת הדף בשיא היופי וההדר.

מנוי לחוברות

גדול 31 ס"מ | בינוני 25 ס"מ

רכוש מנוי וקבל את החוברות עד פתח הבית

 גדול  

 ₪25

לחודש


+ מתנה כריכת עור יוקרתית

בהזמנת מנוי ל-24 חודשים לפחות

מחיר לחו"ל: 15 $ בלבד

בינוני 

19.9

לחודש


+ מתנה כריכת עור יוקרתית

בהזמנת מנוי ל-24 חודשים לפחות

מחיר לחו"ל: 10 $ בלבד

סט תלמוד בבלי

גדול 31 ס”מ | בינוני 26 ס”מ

הש”ס המבואר בשני גדלים

 גדול  

2,664

X 36  תשלומים

+ מתנה סט תוספות המבואר

בינוני 

1980

X 36  תשלומים

+ מתנה סט תוספות המבואר

שאלות נפוצות

אפשר תמיד לבטל בהודעה בטל ובמייל, צריך רק לשלם על החבילה האחרונה שקיבלתם

כן. מלבד "דבר הלכה" שנמצא רק בבינוני

פעם בכמה חודשים

הביאור זהה. בחוברות יש מדורים נוספים בסוף ואין אותם בכריכה קשה. לעומת זאת בכריכה הקשה יש מהרש"א ומהרש"ל

אנחנו פה בשבילך

יש לך שאלה? הערה? נשמח להיות בקשר

1599-50-45-50
ylublin@gmail.com

השאירו את הפרטים:

השאירו את הפרטים:

השאירו את הפרטים:

השאירו את הפרטים: